انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
گزارش جلسات فراسازمانی انجمن آذر ۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۴ | 
نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور
همایش پژوهش، فناوری و مسئولیت اجتماعی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.414.fa
برگشت به اصل مطلب