انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
گزارش جلسات فراسازمانی انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۳۰ | 
  سومین برنامه ملـی توسـعه آمار کشـور (1396-1400)
بررسی پیش­نویس آیین ­نامه ایجاد شناسه ملی کسب و کارهای کشور کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار
  گزارش اولین جلسه کمیته تخصصی اصلاح قانون نظام آماری کشور

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.373.fa
برگشت به اصل مطلب