انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
گزارش نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۹ | 
گزارش نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور را از اینجا دانلود کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.358.fa
برگشت به اصل مطلب