انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
رتبه بندی متخصصان آمار کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۱۰ | 
متن کامل را میتوانید از قسمت زیر دانلود نمائید.

رتبه ­بندی متخصصان آمار کشور


 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.350.fa
برگشت به اصل مطلب