انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
تمدید مهلت ارسال مقالات به کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.344.fa
برگشت به اصل مطلب