انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
نقش و اهمیت مدرن سازی نظام آماری کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۴ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.342.fa
برگشت به اصل مطلب