انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
نامه دعوت به شرکت در دوازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۸ | 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.334.fa
برگشت به اصل مطلب