انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
گزارش هجدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۵ | 
گزارش هجدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور از اینجا دانلود نمائید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.333.fa
برگشت به اصل مطلب