انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
فراخوان شماره 2 چهاردهمین کنفرانس آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۴ | 
فراخوان شماره2 چهاردهیمن کنفرانس آمار ایران را از اینجا دانلود کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.325.fa
برگشت به اصل مطلب