انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
فراخوان دوم یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | 

یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی با همکاری انجمن آمار ایران در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 8 و 9 شهریور 1396(30 و 31 آگوست 2017) در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار میگردد.  فراخوان  دوم سمینار را از اینجا دانلود کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.305.fa
برگشت به اصل مطلب