انجمن آمار ایران- اخبار پایگاه
پیام رئیس انجمن آمار ایران به مناسبت روز ملی آمار و برنامه‌ریزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۸/۱ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.293.fa
برگشت به اصل مطلب