انجمن آمار ایران- رویدادهای جاری
پیام رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود در رابطه با میزبانی چهاردهمین کنفرانس آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۱۶ | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.61.282.fa
برگشت به اصل مطلب