انجمن آمار ایران- پوستر مقطع کارشناسی
پوستر مقطع کارشناسی پوستر مقطع کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/8 | 

>تاثیر ماساژ بر روی کودکان کم وزن
دانشگاه اصفهان

امتیاز:۱۴/۵۷

 چگونه آتش‌سوزی جنگلها را با دانستن عوامل تاثیرگذار و مستعد کنترل کنیم؟
دانشگاه صنعتی اصفهان
امتیاز: ۱۳/۹۸

 تلفن همراه دوست یا دشمن؟
دانشگاه شیراز 
امتیاز:۱۲/۹۲

 ارزیابی توسعه یافتگی و مقایسه با سایر کشورها
دانشگاه اصفهان

امتیاز: ۱۱/۴۶ناهنجاری‌های ازدواج در ایران
دانشگاه اصفهان
امتیاز:۱۱/۵۷

  Plastics and their Harmful Environmental Effects in the World
موسسه آموزش عالی بصیر
امتیاز: ۱۱/۵۱داستان  پدربزرگ  هنرمند وصنعتگرم؛ از  مس تا آمار
دانشگاه اصفهان

امتیاز:۱۱/۴۲


وضعیت کنکور سراسری دانشجویان دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان

امتیاز: ۱۱/۳۴Statistical Methods to Study the Relations between the Spread Rates of COVID-۱۹ in High Risks Countries
دانشگاه فسا
امتیاز: ۱۱/۲۳ اثر آلودگی نوری بر آثار تاریخی، هنری و مکانهای شهر اصفهان
دانشگاه اصفهان
امتیاز:۱۰/۹۱

 نظرسنجی در مورد گیاهخواری
دانشگاه اصفهان

امتیاز:۱۰/۷۷چالش‌های آموزش مجازی در دوران کرونا
دانشگاه اصفهان

امتیاز:۱۰/۵۳

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.414.740.fa
برگشت به اصل مطلب