انجمن آمار ایران- مرکز آمار ایران
داده‌های خام داده‌های خام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/23 | 

به منظور دسترسی به داده خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، داده‌های خام طرح نیروی کار و داده خام طرح هزینه و درامد خانوار مرکز آمار ایران علاقمندان میتوانند با مراجعه به آدرس های زیر، به این داده ها دسترسی داشته باشند.

لینک داده خام سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵

لینک داده خام طرح آمارگیری  نیروی کار 

لینک داده خام طرح هزینه و درامد خانوار

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.394.731.fa
برگشت به اصل مطلب