انجمن آمار ایران- بیست و دومین وبینار: Statistical Challenges in Agent-Based Models
بیست و دومین وبینار: Statistical Challenges in Agent-Based Models بیست و دومین وبینار: Statistical Challenges in Agent-Based Models

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/5 | 

                                        

            

            

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.366.697.fa
برگشت به اصل مطلب