انجمن آمار ایران- بیستمین مسابقه دانشجویی آمار
بیستمین مسابقه دانشجویی آمار بیستمین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 

بیستمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

 

دبیر کمیته علمی: محمد امینی
اعضای کمیته علمی: اکبر اصغرزاده( دانشگاه مازندران)، حبیب جعفری( دانشگاه رازی کرمانشاه)،محمود خراطی­ کوپائی( دانشگاه شیراز)،
محمد خراشادیزاده(دانشگاه بیرجند)
 
 
نتایج :
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- حمید جهانی (دانشگاه علامه طباطبایی)   ۲- پویا علی­نیان (دانشگاه صنعتی اصفهان)     ۳- زهرا دهقانی­‌تبار بیات(دانشگاه تهران)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.264.542.fa
برگشت به اصل مطلب