انجمن آمار ایران- سیزدهمین مسابقه دانشجویی آمار
سیزدهمین مسابقه دانشجویی آمار سیزدهمین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/26 | 

سیزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

 
دبیر کمیته علمی: محمدرضا فریدروحانی
اعضای کمیته علمی: فرزاد اسکندری(دانشگاه علامه طباطبایی)، محمد امینی(دانشگاه فردوسی مشهد)، محمدرضا فریدروحانی(دانشگاه شهید بهشتی)، ایرج کاظمی(دانشگاه اصفهان)، علیرضا نعمت‌الهی(دانشگاه شیراز)
 
 
 
نتایج :
سه تیم برگزیده: ۱- دانشگاه اصفهان  ۲- دانشگاه شهید بهشتی  ۳- دانشگاه زنجان
 
۱-  دانشگاه اصفهان
اعضای تیم برنده: سعید حیاتی، عاطفه رجائی و فاطمه عسکری
 
۲-  دانشگاه شهید بهشتی
اعضای تیم برنده: رضا اسدی، الهان تبریزی و الهام دادمهر
 
۳-  دانشگاه زنجان
اعضای تیم برنده: لیلا ترابی، علی رضاخانی و سیدرحمت شجاعی
 
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- سیدرحمت شجاعی( دانشگاه زنجان)   ۲- رضا اسدی(دانشگاه شهید بهشتی)    ۳- فاطمه صفایی( دانشگاه فردوسی مشهد)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.257.535.fa
برگشت به اصل مطلب