انجمن آمار ایران- سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن
چهارمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن چهارمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/25 | 

چهارمین سمینار نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن، دانشگاه شیراز، ۵ و ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
دبیر سمینار و دبیر کمیته علمی: دکتر سمیه زارع زاده 
 
کمیته علمی: دکتر جعفر احمدی،دکتر مجید اسدی،  دکتر اکبر اصغرزاده، دکتر جواد بهبودیان، دکتر مینا توحیدی، دکتر فیروزه حقیقی، دکتر بهاءالدین خالدی، دکتر احمد خدادادی، دکتر محمود خراتی­‌کوپایی، دکتر اسماعیل خرم، دکتر محمد خنجری­‌صادق، دکتر سمیه زارع­‌زاده، دکتر علیرضا نعمت‌­اللهی، دکتر علی همدانی
مجموعه مقالات فارسی: دانلود
مجموعه مقالات انگلیسی: دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.253.534.fa
برگشت به اصل مطلب