انجمن آمار ایران- سمینار آمار فضایی
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/11 | 
سومین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن، دانشگاه زنجان، ۱-۲ آبان ۱۳۹۸

کمیته علمی: دکتر علی آقامحمدی، دکتر حسین باغیشنی، دکتر عباس رسولی، دکتر امید کریمی، دکتر افشین فلاح، دکتر محسن محمدزاده، دکتر علی محمدیان مصمم
گزارش سمینار:
دانلود
مجموعه مقالات فارسی: دانلود
مجموعه مقالات انگلیسی: دانلود

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.250.508.fa
برگشت به اصل مطلب