انجمن آمار ایران- سال ۱۳۹۸
سمپوزیوم توسعه و روشهای تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغر سمپوزیوم توسعه و روشهای تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | 
سمپوزیوم توسعه و روشهای تحلیل تصاویر ساختاری و عملکردی مغز، دانشگاه شیراز، ۲۸- ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

گزارش سمپوزیوم: دانلود
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.247.504.fa
برگشت به اصل مطلب