انجمن آمار ایران- پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی
پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
پنجمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود، شهریور ۱۳۹۷
برگزیدگان:

۱- الهام تبریزی
۲- روناک جمشیدی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.228.477.fa
برگشت به اصل مطلب