انجمن آمار ایران- چهارمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی
چهارمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی چهارمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
چهارمین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، شهریور ۱۳۹۶
برگزیدگان:

۱-  فرزان مددی زاده
۲- نسترن میرزایی

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.227.476.fa
برگشت به اصل مطلب