انجمن آمار ایران- دومین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی
دومین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی دومین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/22 | 
دومین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی
دهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، دانشگاه یزد، شهریور ۱۳۹۴
برگزیدگان:

۱- ژاله طوفان‌پور
۲- آزیتا نوروزی
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.224.474.fa
برگشت به اصل مطلب