انجمن آمار ایران- اولین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی
اولین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی اولین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/15 | 
اولین دوره اهداء جایزه دکتر مشکانی
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه رازی کرمانشاه، شهریور ۱۳۹۳
برگزیدگان:

۱- شیما پیرمحمدی
۲-زهرا حیدری
۳-مینا گدازی
۴-مهرنوش مختارپور

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.223.472.fa
برگشت به اصل مطلب