انجمن آمار ایران- سومین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا
سومین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا سومین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/13 | 
سومین دوره اهداء جایزه دکتر بزرگ‌نیا
یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، شهریور ۱۳۹۶
برگزیدگان:
۱-
آقای دکتر احسان ارمز عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۲- خانم دکتر فاطمه حسینی عضو هئیت علمی دانشگاه سمنان
۳-  خانم دکتر اکرم کهنسال عضو هئیت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
۴- آقای دکتر رحیم محمودوند عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
۵- آقای دکتر وحید نکوخو عضو هئیت علمی دانشکده علوم ریاضی خوانسار
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.220.468.fa
برگشت به اصل مطلب