انجمن آمار ایران- چهارمین دوره جایزه دکتر بهبودیان
چهارمین دوره جایزه دکتر بهبودیان چهارمین دوره جایزه دکتر بهبودیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/10 | 
چهارمین دوره جایزه دکتر بهبودیان
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شاهرود، شهریور ۱۳۹۷
برگزیدگان:
  1. آقای دکتر عبدالله جلیلیان عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه  با توجه به تحقیقات ارزنده و برجسته، برتر از سایرین و برنده اول جایزه دکتر بهبودیان 

  2. آقای دکتر مهدی روزبه عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان با توجه به تحقیقات برجسته، برنده دوم جایزه 

  3. آقایان دکترهادی علیزاده نوقابی عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند، دکتر احسان بهرامی سامانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دکتر احسان زمان زاده عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با توجه به تلاش تحقیقاتی قابل توجه، شایسته تشویق 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.217.465.fa
برگشت به اصل مطلب