انجمن آمار ایران- سومین دوره جایزه دکتر بهبودیان
سومین دوره جایزه دکتر بهبودیان سومین دوره جایزه دکتر بهبودیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/10 | 
سومین دوره جایزه دکتر بهبودیان
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه کرمان، شهریور ۱۳۹۵

برگزیدگان:

۱. آقای دکتر میر امید حاجی میر صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با توجه به تحقیقات ارزنده و برجسته ایشان در توسعه و پیشرفت آمار و حداقل جهت چاپ مقالات با کیفیت در مجلات معتبر.
۲. آقایان دکترمحمدآرشی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دکتر مهدی توانگر عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و خانم دکتر تابان باغ فلکی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرسبا توجه به تحقیقات قابل توجه ایشان و ارایه مقالات موثر در مجلات با کیفیت بالا.


نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.216.464.fa
برگشت به اصل مطلب