انجمن آمار ایران- جایزه دکتر مشکانی
جایزه دکتر مشکانی جایزه دکتر مشکانی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/8 | 
انجمن آمار ایران به منظور تجلیل از جایگاه علمی و فرهنگی دکتر محمدرضا مشکانی جایزه­‌ای به نام ایشان اهدا می‌کند. این جایزه هر سال در مراسم اختتامیه کنفرانس آمار ایران و یا سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، به حداکثر دو نفر از بهترین ارائه­‌کنندگان پوستر و یکی از بهترین سخنرانی­‌ها اهدا می شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.213.462.fa
برگشت به اصل مطلب