انجمن آمار ایران- لیست نشریات صفحه اصلی
پژوهشنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۶ | 
پژوهشنامه انجمن آمار ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.209.455.fa
برگشت به اصل مطلب