انجمن آمار ایران- چهارمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
چهارمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی چهارمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | 
چهارمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
 
دبیر سمینار و کمیته علمی: فرهاد یغمائی               
اعضای کمیته علمی: ابوالقاسم بزرگ­نیا(دانشگاه فردوسی مشهد)، احمد پارسیان(دانشگاه صنعتی اصفهان)،‌ غلامعلی پرهام(دانشگاه شهید چمران اهواز)، احمدرضا سلطانی(دانشگاه شیراز)، محمدحسین علامت­ساز(دانشگاه اصفهان)، فرهاد یغمایی(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)، علیرضا نعمت‌الهی(دانشگاه شیراز)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.199.419.fa
برگشت به اصل مطلب