انجمن آمار ایران- اولین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
نخستین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی نخستین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | 
نخستین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی، دانشگاه شهرکرد، ۸-۹ شهریور ۱۳۷۶
 
دبیر سمینار: هوشنگ طالبی
دبیر کمیته علمی: احمدرضا سلطانی
اعضای کمیته علمی: ابوالقاسم بزرگ‌نیا(دانشگاه فردوسی مشهد)، عین‌اله پاشا(دانشگاه تربیت معلم)، علی رجالی(دانشگاه اصفهان)، سعید رضاخواه(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، احمدرضا سلطانی(دانشگاه شیراز)،‌ غلامحسین شاهکار(دانشگاه فردوسی مشهد)، بیژن ظهوری­‌زنگنه(دانشگاه صنعتی شریف)،‌ محمدحسین علامت‌ساز(دانشگاه اصفهان)،‌ امیر نادری(دانشگاه صنعتی اصفهان)، مسلم نیکفر(دانشگاه صنعتی اصفهان)، محمدقاسم وحیدی­‌اصل(دانشگاه تربیت معلم)
مقالات: دانلود

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.196.416.fa
برگشت به اصل مطلب