انجمن آمار ایران- دهمین مسابقه دانشجویی آمار
دهمین مسابقه دانشجویی آمار دهمین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 
دهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور
 
دبیر کمیته علمی: نادر نعمت‌الهی
اعضای کمیته علمی: محمد امینی(دانشگاه فردوسی مشهد)، محمدرضا فریدروحانی(دانشگاه شهید بهشتی)، ایرج کاظمی(دانشگاه اصفهان)،عادل محمدپور(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، علیرضا نعمت‌الهی(دانشگاه شیراز)، نادر نعمت‌الهی(دانشگاه علامه‌­طباطبایی)
 
 
 
نتایج :
سه تیم برگزیده: 1- دانشگاه شهید باهنر کرمان  2- دانشگاه تهران  3- دانشگاه اصفهان
 
1-  دانشگاه شهید باهنر کرمان
اعضای تیم برنده: سیدمهدی صالحی، مهرداد قادری و یاسر مهرعلی
 
2-  دانشگاه تهران
اعضای تیم برنده: امیرحسین جلالی، لیدا فلاح و شیرین مقدم
 
3-  دانشگاه اصفهان
اعضای تیم برنده: فریبا زاده­‌لباف، ریحانه شکل­‌آبادی و ندا محمدی­‌جوزدانی
 
سه نفر برگزیده انفرادی: 1- محمدمهدی صابر(دانشگاه شیراز)  2- سکینه دهقان(دانشگاه شهید چمران اهواز)  3- مهرداد قادری(دانشگاه شهید باهنر کرمان)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.192.410.fa
برگشت به اصل مطلب