انجمن آمار ایران- هشتمین مسابقه دانشجویی آمار
هشتمین مسابقه دانشجویی آمار هشتمین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/21 | 

هشتمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

 
دبیر کمیته علمی: نادر نعمت‌الهی
اعضای کمیته علمی: ایرج کاظمی(دانشگاه اصفهان)، مجید سرمد(دانشگاه فردوسی مشهد)، علیرضا نعمت‌الهی(دانشگاه شیراز)، نادر نعمت‌الهی(دانشگاه علامه طباطبایی)، یداله واقعی(دانشگاه بیرجند)
 
 
نتایج :
سه تیم برگزیده: ۱- دانشگاه صنعتی اصفهان  ۲- دانشگاه رازی کرمانشاه، ۳- دانشگاه شیراز
 
۱-  دانشگاه صنعتی اصفهان
اعضای تیم برنده: اعظم ارشدی‌­پور، امیدعلی آقابابائی‏‌جزی و محمد غلامی­‌فشارکی
 
۲-  دانشگاه رازی کرمانشاه
اعضای تیم برنده: تابان باغفلکی، عابدین حیدری و بنفشه میرزایی
 
۳-  دانشگاه شیراز
اعضای تیم برنده: مرضیه دوست‌­فاطمه، سیدروح‌­الله روزگار و مرجان کمالی­‌سروستانی
 
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- امیدعلی آقابابائی‏‌جزی(دانشگاه صنعتی اصفهان)  ۲- مرضیه دوست‏‌فاطمه(دانشگاه شیراز)  ۳- محبوبه خلفی(دانشگاه اصفهان)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.190.404.fa
برگشت به اصل مطلب