انجمن آمار ایران- هفتمین سمینار دانشجویی آمار
هفتمین سمینار دانشجویی آمار هفتمین سمینار دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/21 | 

هفتمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

 
دبیر کمیته علمی: نادر نعمت‌الهی
اعضای کمیته علمی: حمید پزشک(دانشگاه تهران)، حمیده داریوش‌­همدانی(دانشگاه شهید بهشتی)، عبدالحمید رضائی­ رکن‌آبادی(دانشگاه فردوسی مشهد)، علیرضا نعمت‌الهی(دانشگاه شیراز)، نادر نعمت‌الهی(دانشگاه علامه­‌طباطبایی)
 
 
 
نتایج :
سه تیم برگزیده: ۱- دانشگاه تهران  ۲- دانشگاه اصفهان  ۳- شهید باهنر کرمان
 
۱-  دانشگاه تهران
اعضای تیم برنده: شبنم جلالی، روجیار حدادیان و سیدامیر ملک­پور نرگسی
 
۲-  دانشگاه اصفهان
اعضای تیم برنده: سمیه اشرفی، علیرضا خواجوی و سمیه زارع­‌زاده
 
۳-  دانشگاه شهید باهنر کرمان
اعضای تیم برنده: علی دست­‌برآورده، مهدیه عسگری­‌پور و سیدجمال میرکمالی
 
 
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- احسان زمان‏‌زاده(دانشگاه فردوسی مشهد)  ۲- سیدامیر ملک‌­پورنرگسی(دانشگاه علامه‌طباطبایی)  ۳- علی دست‏‌برآورده(دانشگاه شهید باهنر کرمان)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.189.403.fa
برگشت به اصل مطلب