انجمن آمار ایران- نخستین مسابقه دانشجویی آمار
نخستین مسابقه دانشجویی آمار نخستین مسابقه دانشجویی آمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۱ | 
نخستین مسابقه دانشجویی آمار کشور
 
 
دبیر کمیته علمی: محمدقاسم وحیدی‌اصل
 
 
نتایج:
سه تیم برگزیده: ۱- دانشگاه صنعتی اصفهان ۲- دانشگاه شهید باهنر کرمان ۳- دانشگاه شهید بهشتی
 
سه نفر برگزیده انفرادی: ۱- منصور آقابابایی­‌جزی(دانشگاه صنعتی اصفهان)  ۲- هادی جباری‌­نوقابی (دانشگاه فردوسی مشهد)  ۳- مجید رضایی­‌فیض‌آبادی (دانشگاه شهید بهشتی)
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.183.397.fa
برگشت به اصل مطلب