انجمن آمار ایران- چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران چهاردهمین کنفرانس آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
چهاردهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود، ۳ تا ۵ شهریور ۱۳۹۷
دبیر کنفرانس: محمدرضا ربیعی
دبیر کمیته علمی: محمد آرشی

اعضای کمیته علمی: محمد آرشی(دانشگاه صنعتی شاهرود)، حسین باغیشنی(دانشگاه صنعتی شاهرود)، محمدرضا ربیعی(دانشگاه صنعتی شاهرود)، داود شاهسونی(دانشگاه صنعتی شاهرود)، یداله محرابی( دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، محسن محمدزاده(دانشگاه تربیت مدرس)، علیرضا نعمت‌­اللهی(دانشگاه شیراز)، نادر نعمت‌­الهی(دانشگاه علامه طباطبایی)
مقالات فارسی: دانلود
مقالات انگلیسی: دانلود

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.174.389.fa
برگشت به اصل مطلب