انجمن آمار ایران- سیزدهمین کنفرانس آمار ایران
سیزدهمین کنفرانس آمار ایران سیزدهمین کنفرانس آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
 سیزدهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ۲ تا ۴ شهریور ۱۳۹۵
دبیر کنفرانس: محسن مددی
دبیر کمیته علمی: ماه­‌بانو تاتا‏
 
اعضای کمیته علمی: وحید امیرزاده(دانشگاه شهید باهنر کرمان )، حمید پزشک(دانشگاه تهران)، ماه‌­بانو  تاتا(دانشگاه شهید باهنر کرمان)، احد جمالیزاده(دانشگاه شهید باهنر کرمان)، محسن خسروی(دانشگاه شهید باهنر کرمان )، محسن رضاپور(دانشگاه شهید باهنر کرمان)، ماشاءالله ماشین­چی(دانشگاه شهید باهنر کرمان)، غلامرضا محتشمی­‌برزادران(دانشگاه فردوسی مشهد)، محسن محمدزاده(دانشگاه تربیت مدرس)، محسن مددی(دانشگاه شهید باهنر کرمان)، نادر نعمت­‌الهی(دانشگاه علامه طباطبایی)
مقالات انگلیسی: دانلود
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.173.387.fa
برگشت به اصل مطلب