انجمن آمار ایران- یازدهمین کنفرانس آمار ایران
یازدهمین کنفرانس آمار ایران یازدهمین کنفرانس آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۲ | 
 یازدهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه علم و صنعت، ۷ تا ۹ شهریور ۱۳۹۱
دبیر کنفرانس: رحمان فرنوش
دبیر کمیته علمی: غلامحسین یاری‏
 
اعضای کمیته علمی: بهاءالدین خالدی(دانشگاه رازی کرمانشاه)، رحمان فرنوش(دانشگاه علم و صنعت)، محمودرضا گوهری(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، محسن محمدزاده( دانشگاه تربیت مدرس)، نادر نعمت­‌الهی(دانشگاه علامه طباطبایی)، تورج نیک‌­آزاد(دانشگاه علم و صنعت)، مسعود هادیان(دانشگاه علم و صنعت)، غلامحسین یاری(دانشگاه علم و صنعت) 
مقالات فارسی: دانلود
مقالات انگلیسی ج۱: دانلود
مقالات انگلیسی ج۲: دانلود
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.171.383.fa
برگشت به اصل مطلب