انجمن آمار ایران- دهمین کنفرانس آمار ایران
دهمین کنفرانس آمار ایران دهمین کنفرانس آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۲ | 
دهمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه تبریز، ۱۲ تا ۱۴ مرداد ۱۳۸۹
دبیر کنفرانس: حسین جباری­ خامنه
دبیر کمیته علمی: ‏حسین بیورانی
 
اعضای کمیته علمی: رامین ایمانی(دانشگاه تبریز)، حسین بیورانی(دانشگاه تبریز)، احمد پارسیان(دانشگاه تهران)، هژیر حومئه­‌ای(دانشگاه تبریز)، علی­‌اکبر حیدری(دانشگاه تبریز)، یداله محرابی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، محسن محمدزاده (دانشگاه تربیت مدرس)، نادر نعمت‌‏الهی(دانشگاه علامه طباطبائی)
مقالات فارسی: دانلود
مقالات انگلیسی: دانلود
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.170.382.fa
برگشت به اصل مطلب