انجمن آمار ایران- نهمین کنفرانس آمار ایران
نهمین کنفرانس آمار ایران نهمین کنفرانس آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۳ | 
 نهمین کنفرانس آمار ایران،دانشگاه اصفهان، ۳۰ مرداد تا ۱ شهریور ۱۳۷۸
دبیر کنفرانس: مجید اسدی
دبیر کمیته علمی: محمدحسین علامت‏ساز
 
اعضای کمیته علمی: ناصررضا ارقامی(دانشگاه فردوسی مشهد)، بهرام سلیمانی(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، هوشنگ طالبی(دانشگاه اصفهان)، ایرج کاظمی( دانشگاه اصفهان)، عباس گرامی(دانشگاه تهران)، نادر نعمت‏الهی(دانشگاه علامه طباطبائی)، محمدحسین علامت‏ساز(دانشگاه اصفهان)
مقالات انگلیسی: دانلود
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.169.385.fa
برگشت به اصل مطلب