انجمن آمار ایران- هشتمین کنفرانس آمار ایران
هشتمین کنفرانس آمار ایران هشتمین کنفرانس آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۱۲ | 
هشتمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز، ۳۱ مرداد تا ۲ شهریور ۱۳۸۵
دبیر کنفرانس: عبدالرسول برهانی­‌حقیقی
دبیرکمیته علمی: جواد بهبودیان
 
اعضای کمیته علمی: سیدمحمدتقی آیت‌الهی(دانشگاه علوم پزشکی شیراز)، جواد بهبودیان(دانشگاه شیراز)، احمد پارسیان(دانشگاه تهران)، احمدرضا سلطانی(دانشگاه شیراز)، ناهید سنجری­فارسی‌پور(دانشگاه شیراز)، محمدرضا فقیهی(دانشگاه شهید بهشتی)، محمدرضا مشکانی(دانشگاه شهید بهشتی)، علیرضا نعمت‌اللهی(دانشگاه شیراز)، نادر نعمت‌الهی(دانشگاه علامه طباطبایی)
مقالات فارسی: دانلود
مقالات انگلیسی: دانلود

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.168.381.fa
برگشت به اصل مطلب