انجمن آمار ایران- ششمین کنفرانس آمار ایران
ششمین کنفرانس آمار ایران ششمین کنفرانس آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۵ | 
ششمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه تربیت مدرس،۴ تا ۶ شهریور ۱۳۸۱
دبیر کنفرانس: محسن محمدزاده
دبیر کمیته علمی: محمدقاسم وحیدی‌اصل
 
اعضای کمیته علمی: احمد پارسیان(دانشگاه صنعتی اصفهان)، سقراط فقیه‌زاده(دانشگاه تربیت مدرس)، انوشیروان کاظم‌نژاد(دانشگاه تربیت مدرس)، عباس گرامی(وزارت جهاد کشاورزی)، یداله محرابی(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، محسن محمدزاده(دانشگاه تربیت مدرس)، محمدرضا مشکانی(دانشگاه شهید بهشتی)، حمیدرضا نواب‌پور(دانشگاه علامه طباطبایی)، محمدقاسم وحیدی‌اصل(دانشگاه شهید بهشتی)
مقالات، فارسی: دانلود
مقالات، لاتین: دانلود
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.165.379.fa
برگشت به اصل مطلب