انجمن آمار ایران- پنجمین کنفرانس آمار ایران
پنجمین کنفرانس آمار ایران پنجمین کنفرانس آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۵ | 
پنجمین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱ تا ۳ شهریور ۱۳۷۹
دبیر کنفرانس: علی زینل همدانی
دبیر کمیته علمی: احمد پارسیان
 
اعضای کمیته علمی: احمد پارسیان(دانشگاه صنعتی اصفهان)، مهدی تذهیبی(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)، ایوب ساعی(دانشگاه صنعتی اصفهان)،‌ محمد صالحی­مرزیجرانی(دانشگاه صنعتی اصفهان)، محمدحسین علامت‌ساز(دانشگاه اصفهان)، محمدرضا مشکانی(دانشگاه شهید بهشتی)، محمدقاسم وحیدی‌اصل(دانشگاه شهید بهشتی)  
مقالات: دانلود
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.164.378.fa
برگشت به اصل مطلب