انجمن آمار ایران- سومین کنفرانس آمار ایران
سومین کنفرانس آمار ایران سومین کنفرانس آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲ | 
متن خبر مورد نظرسومین کنفرانس آمار ایران، مرکز آمار ایران، ۱۱-۱۳ تیرماه ۱۳۷۵
دبیر کنفرانس: حسن حاج‏‌علی‌‏فرد
دبیر کمیته علمی: کاظم محمد
 
اعضای کمیته علمی: ناصررضا ارقامی(دانشگاه فردوسی مشهد)، احمد پارسیان(دانشگاه صنعتی اصفهان)، عین‌­اله پاشا(دانشگاه تربیت معلم تهران)، تقی ترابی(مرکز آمار ایران)، حسن حاج­‌علی­‌فرد(مرکز آمار ایران)، کامبیز ذوالفقاری­‌پور(مرکز آمار ایران)، محمدباقر سخاوت(مرکز آمار ایران)، کاظم محمد(دانشگاه علوم پزشکی تهران)، محمدرضا مشکانی(دانشگاه شهید بهشتی)، محمد محمودی­‌مجدآبادی­‌فراهانی(مرکز آمار ایران)، سیامک نوربلوچی (دانشگاه شهید بهشتی)
مقالات: دانلود
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.162.376.fa
برگشت به اصل مطلب