انجمن آمار ایران- بازرس و بازرس علی‌البدل انجمن آمار ایران (دوره‌های اول تا چهاردهم)
بازرس و بازرس علی‌البدل انجمن آمار ایران (دوره‌های اول تا چهاردهم) بازرس و بازرس علی‌البدل انجمن آمار ایران(دوره‌های اول تا چهاردهم)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/25 | 
دوره بازرس بازرس علی­البدل
اول
 (73-1371)
عین‌اله پاشا -
دوم
(75-1373)
ناصررضا ارقامی -
سوم
 (77-1375)
جواد بهبودیان -
چهارم
(79-1377)
ناصررضا ارقامی -
پنجم
 (81-1379)
علی رجالی -
ششم
 (83-1381)
علی رجالی -
هفتم
 (85-1383)
حسن صادقی -
هشتم
 (87-1385)
احمد پارسیان ناصررضا ارقامی
نهم
(89-1387)
محسن محمدزاده سیدمحمود طاهری
دهم
(91-1389)
حمید پزشک حسین جباری­خامنه
یازدهم
 (93-1391)
رحمان فرنوش افشین پرورده
دوازدهم
 (95-1393)
محسن محمدزاده سلیمان خزائی
سیزدهم
 (۹۷-۱۳۹۵)
حمید پزشک یداله محرابی
چهاردهم
 (99-1397)
علیرضا نعمت­اللهی موسی گلعلی­زاده
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.140.371.fa
برگشت به اصل مطلب