انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
برگراری دومین کارگاه آموزشی آمار فضایی و کاربردهای آن در خردادماه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به منظور تبادل نظر اعضای هیأت علمی و ارتقای سطح علمی دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی با همکاری گروه های آمار دانشگاه  فردوسی مشهد ، اصفهان، تربیت مدرس ، تهران و رازی کرمانشاه و انجمن آمار ایران و دومین کارگاه آموزشی

آمار فضایی و کاربردهای آن

را روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 10 و 11 خردادماه سال 1391 برگزار میکند.

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را ببینید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.51.fa
برگشت به اصل مطلب