انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
شمارۀ دوم سال 2018 پژوهشنامۀ انجمن آمار ایران شمارۀ دوم سال ۲۰۱۸ پژوهشنامۀ انجمن آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/10 | 
B.L.S Prakasa Rao
Siavash Pirzadeh Nahooji; Rahman Farnoosh; Nader Nematollahi
Jeffrey S. Pai; Nalini Ravishanker
Fiaz Ahmad Bhatti; G.G. Hamedani; Munir Ahmad
Muhammad Umair Sohail; Shabbir Javid;  Cem Kadilar; Shakeel Ahmed
Fatemeh Arezoomand; Masoud Yarmohammadi; Rahim Mahmoudvand
Mehmet Yilmaz
Mehdi Omidi; Mohsen Mohammadzadeh
Hadi Emami
Vahid Rezaei Tabar; Dariusz Plewczynski; Hosna Fathipor
 


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.408.fa
برگشت به اصل مطلب