انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
مجمع عمومی عادی انجمن آمار ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۷ | 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.362.fa
برگشت به اصل مطلب