انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
گزارش نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور گزارش نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/9 | 
گزارش نوزدهمین مسابقه دانشجویی آمار کشور را از اینجا دانلود کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.358.fa
برگشت به اصل مطلب