انجمن آمار ایران- بایگانی رویدادها
برنامۀ هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی برنامۀ هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/18 | 
برای دریافت برنامۀ هشتمین سمینار آمار و احتمال فازی و برنامه گرامیداشت یاد استاد مرحوم دکتر ارقامی اینجا کلیک نمایئد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن آمار ایران:
http://irstat.ir/find.php?item=1.125.354.fa
برگشت به اصل مطلب